Fotografera verkligheten! Här är bidragen:

januari 15, 2011

Den 4 januari utlyste tunnelbloggen fototävlingen ”Fotografera verkligheten!”. Av de inkomna bidragen att döma finns ett fokus på temperatur: både kalla förarhytter och varma inomhusutrymmen; hygien: smutsliga lokaler, smutsiga möbler och ett riktigt äckligt tangentbord; information: både arbetskamrater emellan, där tunneltidningen förärades med ett foto och information från arbetsledningen med en ironisk hälsning från VD Peter Vinapuu; kollektivavtalet: inte ens Veolia orkade byta ut den pärmryggen…

Tunnelbloggen tackar för alla inskickade bidrag och uppmanar alla på tunnelbanan att fortsätta dokumentera verksamheten. Fotografera, skriv, berätta det du ser! Trots allt är det bara vi som vet hur det ligger till med driften av tunnelbanan, och framför allt är det bara vi som vet hur den borde drivas!

För oss alla. Av oss alla. Tillsammans är vi starka!


Inför den vilda strejken 2005-10-06

oktober 4, 2010

Inför den vilda strejken spreds ett flygblad på arbetsplatsen. Eftersom det finns vissa likheter mellan situationen då och situationen idag kan det vara intressant att återpublicera flygbladet. Den tydligaste likheten är att MTR liksom Connex valde att ställa fackföreningarna åt sidan driva sin egen agenda in absurdum. Den gången valde vi jobbare också att gå utanför ramarna, precis så som arbetsköparen gjorde. Så här löd flygbladet:

Organisera vilda strejker öppet

De senaste dagarnas händelser har verkligen skakat om arbetsplatsen. Många är de kollegor som tycker att nu är måttet rågat – kraftåtgärder måste till för att sätta Connex på plats. Därför diskuteras vida vilka åtgärder som kan vara lämpliga att ta till. Ibland är dessa åtgärder inte helt legala (detta är iofs inget man behöver ta hänsyn till då motparten själv är en flitig avtals- och lagbrytare) men detta för med sig att viskningar för budskapet vidare istället för att alla talar högt och ljudligt i mässen.

Att organiserandet av olika åtgärder inte sker öppet är dess största svaghet. Informationen når inte alla anställda. Många kollegor ingår inte i de nätverk som för budskap vidare. Eftersom ingen på förhand kan veta har många som deltar i olika aktioner är det en risk att många backar ur redan på förhand. Det här är ett dåligt sätt att organisera sig på. Alternativet är att organisera protesterna helt öppet.

Stormöten måste hållas i mässerna, så att både SEKO-medlemmar, syndikalister och oorganiserade kan delta [på denna tid var ST ännu inte bildat, tunneltidningens amn]. På dessa möten kan delegater till en gemensam strejkkommitté väljas för hela bolaget. Ett fast datum för strejk måste fastställas och strejkvakter måste finnas i depåerna. På 70-talet fanns en omfattande strejkrörelse i Sverige som organiserade sig på det här sättet, vid sidan av de officiella fackföreningarna. Strejkerna var korta och oftast framgångsrika.

1989 genomfördes en vild strejk i Nybodadepån mot införandet av 7 1/2-minuterstrafiken. År 1995, på  Stockholmsbagaren, varslade facket om vild strejk när deras ordförande skulle avskedas på grund av illojalitet. Uppsägningen drogs tillbaka innan strejken hann bryta ut. Annars kan vi låta oss inspireras av de finska bussförarna, också de anställda av Connex. Deras fackförening varslade om strejk i vintras trots fredsplikt.

Tunneltidningen