Vill du vara med och tjalla?

I ett meddelande från MTR kan man läsa följande:

”I förra veckan presenterades det övergripande resultatet av medarbetarundersökningen ”Great Place to Work”. Nu fortsätter arbetet med att analysera MTR Stockholms resultat och ta fram förslag på förbättringar via fokusgrupper. Vill du vara med?”

”Totalt 30 personer inom MTR Stockholm efterlyses nu för att delta i fokusgrupper. Ambitionen är att grupperna ska spegla personalsammansättningen i företaget i stort och att det blir en bra blandning mellan spärrexpeditörer, lokalvårdare, värdar, förare, trafikledare, administratörer och chefer.”

Fokusgrupper är en metod för att vaska fram attityder kring olika frågor. Syftet är inte att personalen ska få vara med om att påverka driften av företaget. Poängen är istället att bättre kunna styra och kontrollera personalen. Mer lojalitet alltså, med samma eller ännu sämre arbetssituation.

De som deltar kommer att agera tjallare utan att veta om det själva. Man kan nämligen inte delta/tala i en fokusgrupp utan att ens attityder kommer i dagen. Enda sättet att inte tjalla på sina jobbarkompisar är att konstruera en roll och spela den fullt ut, vilket skulle vara helt absurt. Bättre att inte delta!

24 Responses to Vill du vara med och tjalla?

 1. tutf Tub1 skriver:

  Fokusgrupper! Sicket trams!
  De enda som behöver fokusera är väl cheferna som behöver lära sig att lyssna till personalen.
  Om cheferna och ledningen från början varit mer lyhörd så skulle inte problemen vara så stora.
  Förankra förslag bland berörd personal innan beslut tas om förändringar.
  Om cheferna lyssnade till oss som har kunskapen om vad vi behöver för att kunna göra ett bra jobb så skulle vi tex sluppit eländet super-tx.

 2. Lasse-Maja skriver:

  ….så att vi ska känna att vi påverkat. Och vara tysta sen.

 3. pluringen skriver:

  Men hur kom du fram till att man tjallar om man är med i en fokusgrupp??

  Att tjalla innebär att man pekar ut en specifik person och avslöjar vad det är för otillåtet som han/hon gör.

  Jag tolkar skribenten så här :

  fokusgrupper leder till att ens attityder kommer i dagen vilket leder till att man tjallar på medarbetare vilket i sin tur leder till att företaget kommer att styra och kontrollera personalen.

  Förklara för mig hur du kommer fram till detta.

  Personligen drar jag snarare slutsatsen att :

  fokusgrupper leder till att ens attityder kommer i dagen vilket leder till att företaget har möjlighet att förändra det som inte fungerar.

  Jag tycker det är bra att MTR försöker hitta fler kanaler för att kommunicera med sina anställda. Jag har svårt att tänka mig att det kan bli så mycket sämre än idag. Därför tycker jag att det är bra att man inför fokusgrupper. Visst, MTR kommer kanske att skita i vad fokusgrupperna kommer fram till men det är inte säkert. De kanske lyssnar.

  Det är inte fel att företaget försöker vaska fram våra attityder. Om vi inte vill att MTR eller nån annan ska veta vad personalen tycker i olika frågor så måste vi genast sluta skriva inlägg på detta forum.

 4. Städnojjan skriver:

  Pluringen. du ser saker ur fel perspektiv och är mycket naiv. MTR vill bara tjäna pengar. De lyssnar inte på nått om det skulle kosta pengar. Deras syfte med fokusgrupperna är att det i slutändan skall generera pengar.

  Syftet är inte att lyssna på någon enskild person utan att samla information om grupper på arbetsplatsen. Då blir frågan. Vilka arbetsgrupper har vi? är de lojala mot företaget eller inte? Vilka personer i grupperna är det bra att knyta till sig? Vilka skall bestraffas? Skall vi skapa ny ”mösschefer” i arbetsgrupperna och vilka skall dessa vara? Vilka attityder sprids av vilka grupper? vilka grupper skall vi ha koll på och vilka skall vi lägga mindre energi på?

 5. Dino skriver:

  Allvarligt.

  Är skribenten helt paranoid?

  Att focusgrupperna skulle vara till för att samla fakta om personalen och locka medarbetare att ange varandra är ju helt befängt!

  Ta i stället chansen och säg vad ni tycker – i stället för att sprida skitsnack anonymt!

  Ta lite ansvar att påverka din egen arbetsplats för bövelen!

  Och God Jul! 🙂

 6. ... skriver:

  Helt rätt Städnojjan! MTR är en asbra arbetsköpare. De har förfinade strategier, såsom fokusgrupper, för att tjäna så mkt som möjligt.
  Ta lite ansvar och förändra din arbetsplats för bövelen! Gå inte på den lätta luringen, var solidarisk med dina kollegor och dig själv.

 7. Städnojjan skriver:

  Är författaren paranoid? Med paranoid antar jag att du menar att det skulle finnas ett bakomliggande syfte som inte är uttalat. Att tjäna pengar är ju knappast nått bakomliggande syfte. Det är väl ganska allmängiltigt känt antar jag och definitivt öppet uttalat. Huruvida det finns fler bakomliggande syften framkommer ju sedan efter fokusgruppernas genomförande och avspeglas ju i det ledningen praktiskt genomför.

  Men för att visa på att fokusgrupper är en strategi för företagsledningen att utöka sin kontroll, och därmed säkra framtida ekonomiska vinningar genom mer effektivt arbetstempo, så kan man bara vända sig till chefernas egen litteratur. Citatet nedan kommer från trygghetsfonden (samarbete mellan SKL, kommunal, svenskt näringsliv, etcetc) som sammanställt hur chefer kan använda bland annat fokusgrupper för att hitta framtida lojala informatörer och rövslickare:

  ”En användbar taktik är att bjuda in dessa nyckelpersoner till ett särskilt toppmöte för inflytelserika personer. Bara signalen att de blir inbjudna kommunicerar tydligt att de är betydelsefulla och att ni inom ledningen kommer att satsa på dem. Vid mötet får ni möjlighet att förmedla information som inte är allmänt känd, att klargöra felaktigheter i information som förvanskats i ”rykteskvarnen”, samt att besvara tuffa frågor. När ni nu öppet inkluderat dem i processen, befinner ni er i en position där ni också kan bjuda in dessa inflytelserika personer att verka som era betrodda rådgivare, och dela bördorna i förändringsarbetet i rollen som partners i er inre cirkel. .. De som inte ansluter sig kommer fortsätta att sprida sitt budskap och utöva det inflytande de alltid haft. I den utsträckning ledningens strategi är effektiv kommer deras budskap dock inte längre stå oemotsagt. Andra som är inflytelserika och anses trovärdiga, och som förmedlar åsikter som mera påminner om ledningens, kommer att bredda de informella samtalen i organisationen.
  – Peters L.H & O’Connor E.J ” Informal Leadership Support: An often overlooked competitive advantage”citerad i sammanställningen ”informellt ledarskap och organisationsförändring – en kunskapssammanställning” Trygghetsfonden”

  • förare, sedan länge tillbaka skriver:

   fast det här är ju inte en inbjudan för ”nyckelpersoner till ett särskilt möte för inflytelserika personer” Här är det ju frågan om att vem som helst som har något att säga får möjligheten att få fram sitt budskap.

   Även om det i slutändan bara handlar om pengar så betyder det inte att man kan köra över personalen helt. För att öka lönsamheteten måste MTR få personalen med sig.

   Jag tycker att det är bra att MTR äntligen har tagit till sig av kritiken och insett hur stort missnöjet är och börjar försöka göra något åt det.

   Hur tycker du att man ska få sina synpunkter fram till ledningsgruppen? De hör inte vad som sägs i markan och de är inga tankeläsare.

   • Städnojjan skriver:

    Jag håller med om att citatet inte är alltför träffsäkert. Jag ville egentligen bara bemöta en kommentar om att författaren skulle vara paranoid. Det är naivt att inte tro att ledningen skulle använda fokusgrupper för att krossa missnöjet en gång för alla. Att missnöjet skulle lösas till vår fördel skulle innebära ökade kostnader och det är naivt att tro att MTR skulle ta den kostnaden. Fokusgrupper handlar om envägskommunikation. Så enkelt är det.

    Citatet om ”toppmötet” utgår lite ifrån att ledningen vill påverka de personer som är på mötet. Så är inte fallet i en fokusgrupp. Där skall du bara avslöja vilka attityder du har gentemot MTR, cheferna och ledningen. Sen skall ledningen besluta om det är de anställda som har felaktiga attityder gentemot MTR och dess ledning eller om de har problem med sitt ”varumärke”.

    MTR är väldigt medvetna om att det som kommer fram i en fokusgrupp inte är ett missnöje som enskilda personer uttrycker. De vill bara kartlägga olika arbetsgruppers attityder, olika yrkesgruppers attityder, och hur dessa förhåller sig till varandra. Detta vill de såklart veta för hur de på bästa sätt skall kunna sälja sitt budskap (vilket handlar om att spela ut oss mot varandra).

    SÅ hur presenterar man missnöjet så att MTR fattar galoppen? STälla enkla krav på vad man vill ha och pressa igenom det med vilda strejkvågor!

   • Erik skriver:

    MTR vet redan vad vi är missnöjda med. Det har framgått sedan första dagen omorganisationen planerades tills dess att den genomförts och fram tills nu. Detta har skett genom våra fackliga organisationer, genom kollektivets olika yttringar (gnetstopp, protestlistor och namninsamlingar, tunnelbloggen, tårtkalas m.m) samt av enskilda klagåmål till lokala arbetsledningar. MTR har inget behov att kalla enskilda medarbetare för att reda ut vad som är problemet. Nä, jag tror skribenten och städnojjan slår huvudet på spiken gällande fokusgruppens syfte!

    MTR har valt att genomföra försämringarna medvetet utan personalens och fackets medhåll. MTR är mer är välkommna att bemöta de krav vi ställt! Men jag tror dessvärre att mtr försöker splittra oss istället. Blir billigare så.

 8. Städnojjan skriver:

  De som ändå, trots det meningslösa i det, väljer att delta i fokusgrupper kan ju observera hur organisationskonsulterna försöker påverka deltagarna i fokusgruppen. Uppmärksamma också hur kritiska deltagare bemöts och hur deras inställning till saker och ting kommenteras.

  Efteråt kommer ni även att uppföljas med enskilda samtal med ”trevliga chefer”. Om ni ger dem riktigt bra information, och anses vara en kontinuerlig informationskälla, så kanske ni även utnämns till nån formell mösschef. Men då skall ni vara medvetna om att ni just blivit rövslickare och angivare. Då bör ju alla andra undvika er så mycket det går.

 9. tutf Tub1 skriver:

  Om ledningen nu börjat förstå att missnöjet är omfattande så begriper jag inte varför man inte gör det man borde gjort från början. Visa sig. Ge sig ut i verklighten och lyssna på personalen. Behövs inga fokusgrupper för detta. Känns bara som ytterligare ett sätt att INTE behöva konfronteras med personalen och hoppas på att vi tror att de lyssnar och blir snälla och lugna.

 10. Tunnelbaneförare skriver:

  SEKO – SE UPP! Pierre, Carolin, Jannis eller vad de nu heter bör ni se upp med och inte lämna ut för mycket personlig information….SEKO ansluter alla på arbetsplatsen, det är bara VD som inte får bli medlem. De sitter bokstavligen i knät på arbetsgivarens representanter i s.k. ”mys och pys-grupper”. Tragiska figurer som lätt låter sig köpas, se ex på vilka som MTR ville ha till ”arbetsledare”…-fackliga företrädare de flesta av dem….Hur ”seriösa” är SEKO:s fakliga representanter i sin roll att företräda medlemmarna? Ordet ”förtroende” betyder för mig att man inte från den ena dagen till den andra bara kan byta sida och ex bli ”arbetsledare”….Man sitter inne med viktig information som ibland är personlig och rör medlemmarna…Något för er som arbetar i tunnelbanan att tänka över. SEKO:s representanter saknar mitt förtroende, spec. de med störst ”munväder”….

  • tutf Tub1 skriver:

   Kan du utveckla ditt påstående om att de flesta av arbetsledarna skulle vara före detta fackliga företrädare? Jag känner inte till någon än. Eller möjligen blandar du ihop SEKO med ST där deras ordförande lär vara nån form av chef inom företaget. Det kan jag tycka är rätt märkligt.

 11. Tunnelbaneförare skriver:

  Du jobbar på bana 1 och jag pratar om alla 3 banorna. Min poäng är att SEKO kan inte organisera både tunnelbaneförare och ”arbetsledare”, det är inte seriös facklig organisation som agerar på det viset. SL har ett uppdrag av samhället att transportera människor huvudsakligen till och från arbetet med tunnelbanan, den primära arbetsuppgiften är att köra tunnelbana. Föraktet mot dem som kör tunnelbanan är tydligt på arbetsplatsen, men det är inte förarna som är ”paria” utan alla dessa smitare som gör vad som helst för att slippa köra tunnelbana. Men dessa s.k. ”arbetsledare” binder ris åt egen rygg, prata med arbetskamraterna om kräkningar, agera tillsammans mot MTR:s fula hantlangare.
  De kommer bl.a med dåligt underbyggda anklagelser om att förare klämt någon trafikant i dörrarna men alla vet att ”trafikanterna” klämmer sig själva hela tiden på olika sätt, man ställer sig medvetet i mellan dörrarna och inväntar någon i rulltrappan/trappan, exemplen är lika många som kunderna på vanligt folkvett och då gäller lagen om ”egen culpa” för den som kan något om juridik.
  Veolia var seriösa i jämförelse med MTR, ett Hongkongbaserat företag som med största sannolikt kommer att kastas ut med huvudet före när 8 år passerat om inte tidigare.
  Som sagt var, SEKO förtjänar ingen trovärdighet som facklig organisation, – det enda som de har är ett stort munväder…men lita på att de går bakom din rygg med arbetsgivarens representanter. Syndikalisterna är de enda seriösa fackliga representanterna.

  • pluringen skriver:

   Tunnelbaneförare, vilken trist attityd du har till dina kollegor. Arbetsledare och fackrepresentanter är anställda, precis som du och jag, och de jävlas inte med oss på flit. (Nåja, nåt undantag finns det kanske…)

   Jag tror och hoppas att alla som jobbar fackligt, oavsett förbund, gör så gott de kan. Eftersom de flesta i SEKO verkar ha suttit som representanter sen urminnes tider så måste det innebära att medlemmarna är nöjda. Annars skulle/borde dessa gamla reliker blivit bortröstade för länge sen eller så skulle SEKO förlorat de flesta av sina medlemmar.

   Om syndikalisterna går ut i strejk och det leder till förbättringar så är det möjligt att många håller med dig. Medlemsantalet är trots allt en indikation om förtroende.

  • klubb119 skriver:

   Har du bevis på vad du påstår?
   Du har inte problem med ST och SACO som gick med på de delade tjänsterna, men du har problem med SEKO, en oseriös organisation, enligt dig. SEKO som lyckades ta bort de delade tjänsterna, F-system osv.
   Förra gången när SAC strejkade, SEKO var neutrala.
   Kanske du försöker splittra förarna och inte argumentera för SAC

   • Tunnelbaneförare skriver:

    Ok…det är som du skriver, ni fick bort delade tjänster och F-systemet…Hoppas SAC blir starkare för strejkkassan kommer SEKO aldrig att använda…

 12. M skriver:

  Det här är en diskussion som splittrar. Det vi behöver är att stå tillsammans. Kom ihåg att vi syndikalister drar stor nytta av kollektivavtalet och att alla med fredsplikt drar stor nytta av SAC. Tillsammans är vi starka.

 13. Tunnelbaneförare skriver:

  Tyvärr är sanningen dyster, få bryr sig, de flesta är rädda för att inte ha mat på bordet eller att inte kunna betala hyran, därför tiger de flesta. SEKO representerar inte tunnelbaneförarna, de gör kansle inte sydikalisterna heller men troligen i högre grad än SEKO. SEKO säger sig dock vara förarnas representanter men dessa förtroendevalda har 2000 bollar i luften samtidigt och frågan är vilken prioritet förarna har där, troligtvis är den låg. Hur mycket arbetar de själva i verksamheten? Hur man än vänder och vrider på det så är poängen med tunnelbanan att transportera folk till och från arbetet, någon måste sitta i förarhytten på tåget under oöverskådlig tid, minst 10-20 år till, förarlösa tåg är nog bara en utopi, kunderna vill heller inte ha dem, problemen är så många så det skulle ta upp för mycket plats att skriva ner dem. Trist attityd har politikerna som inte tar SL i örat och vrider om rejält för att de anlitade gangsterföretaget MTR, själva vill de inte stå under Hongkongs ledarskap, de kommer att förstöra enormt mycket, a t t de tog bort tx, där personalen kunde få hjälp med allt och ersatte det med ”arbetsledare” är dåligt genomtänkt. Tanken är att ”klämma” förarna med ”arbetsledarna”, förare som ska slava som kineser sena kvällar och helger….Jag tror MTR kan glömma det när de gäller dem som har alternativ på arbetsmarknaden!
  Ska de nu börja säga upp folk så kan de börja med ”plattformsstuddsarna” en ny yrkeskategori som inte behövts på de 50 år tunnelbanan funnits innan MTR fick uppdraget!
  F å n t r a t t a r….b l ä ä ä….SL styret måste bestå av en samling xxxx-ord ej lämpliga för tryck….

  • Plattformsstudsaren skriver:

   Hörru Tunnelbaneförare nu får du faktiskt ta och lugna ner dig i din splittring av folk!
   Jag är en av dessa ”plattformsstudsare” du snackar om och jag har under min tid som det(jobbar även med annat då jag är ksv) hindrat minst fem PUT-olyckor och även sett till att otaliga väldigt berusade personer blivit avvisade från plattformarna innan det ens kommit nära plattformskanten. En annan sak jag och mina ”studsande” kollegor är behjälpliga med är att se till att det är färre som drar i dörrarna så att du och de andra TuT-förarna kan komma iväg i tid.

   Jag antar att du är en av de där sura kollegerna som inte hälsar tillbaka när vi vinkar och inte tar sig tid för att snacka lite när vi hälsar och det är jag helt okey med, men jag vet mycket väl att flera kolleger uppskattar vårt arbete på plattformarna och jag och flera av de andra ”studsarna” har flera ggr fått ett glatt tack och ett trevligt tillrop när vi hindrat en sur resenär från att hålla upp dörrarna.

   Din attityd splittrar endast kollegerna istället för att hålla oss samman.
   Trist att se sånt från en kollega.

   • Tunnelbaneförare skriver:

    Ok, det var onödigt att skriva som jag gjorde, ber om ursäkt om du tog illa upp…-håller med om att vi ska hålla oss samman…Önskar SAC lycka till med strejken!

 14. Tunnelbaneförare skriver:

  ”Restaurangägaren behövde ett yttrande av facket och skickade pengar och en begäran om snabbare handläggning. Nu har Gävle tingsrätt dömt mannen för bestickning till 80 dagsböter.

  Det var i oktober 2009 som restaurangägaren ville anställa en person som inte är svensk medborgare på så kallat arbetstillstånd. För ansökan hos Migrationsverket behövde mannen ett yttrande från ansvarigt fackförbund, Hotell- och restaurangfacket. När ansökan kom in till facket låg där också två femhundralappar och en begäran om snabbare handläggning av ärendet.

  – Vi såg det här som ett uppenbart fall av försök till muta och polisanmälde naturligtvis restaurangägaren i fråga. Vi får in 20 liknande ärenden varje vecka och måste ju naturligtvis hantera alla ärenden lika snabbt. Hur kan någon ens tro att han eller hon ska kunna köpa sig före i kön, säger Mats Hansson, avtalssekreterare på Hotell- och restaurangfacket i ett pressmeddelande.

  Nu har restaurangägaren dömts i Gävle tingsrätt för bestickning till 80 dagsböter samt att stå för alla rättegångskostnader. Mannen ska också betala 500 kronor till brottofferfonden. Han har nu tre veckor på sig att överklaga domen.”

  Googlade på facket och mutor, hittade ovanstående exempel….hmmmm….konstigt, det var inte mycket…Men mutor och korruption det förekommer nog inte i Sverige, tänk vad skönt!

 15. städnojjan skriver:

  Hur gick det med fokusgruppen egentligen? Vilka var där och ”lyssnade” MTR på era attityder?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: