Systematiska kränkningar av kollektivavtalet

Brev till arbetsledningen på MTR:

Hej!

Vänligen läs min rapport nedan och återkom med svar på frågorna sist i detta brev.

Rapport angående samtal gällande regler vid arbete mer än 6 timmar i sträck

Fredagskväll 3/12 inträffade ett flertal spruckna avlösningar på gröna linjen. Jag själv drabbades av detta och fick efter att ha kört till SNK och tillbaka ställa upp ett tåg på mellanspåret GUP eftersom någon avlösare eller reservförare inte fanns tillgänglig.

När jag efter detta hade min rast kom så en annan förare in i mässen. Jag hade tidigare hört honom meddela på radion att han skulle komma att ha arbetat i över sex timmar utan rast vid ankomst till GUP söderut. Föraren blev sen avlöst vid GUP söderut. Han kom upp till mässen och frågade oss som satt där om vi visste vad som gällde vid arbete över sex timmar utan rast. Jag sa att enligt kollektivavtalet så ska du avsluta arbetet för dagen. Jag uppmanade honom också att ringa till bemanningskoordinatorn (BK) för att få detta verifierat, så att allt gick rätt till och så att koordinatorn hade vetskap om att det då antagligen skulle spricka på de tåg föraren sedan skulle köra.

Föraren ringde då till BK. Efter samtalet berättade han för oss andra i mässen att BK sagt till honom att han nu skulle ta en rast för att efter den fortsätta med att köra ett tåg. Föraren tyckte detta var märkligt och jag själv reagerade likaså på detta eftersom jag var tämligen säker på att kollektivavtalet är tydligt med att arbetet avslutas för dagen om arbete utförts mer än sex timmar utan rast.

Jag ringde därför upp BK för att påpeka detta, men fick först endast upptagetton. Några minuter senare svarade dock BK. Jag förklarade mitt ärende och hänvisade till kollektivavtalet när jag sa att föraren ju faktiskt ska avsluta arbetet i detta fall. BK hävdade då med tydligt irriterad och sur ton att kollektivavtalet inte gäller. Han hävdade vidare att det istället var arbetstidslagen som gällde. BK hävdade också att föraren inte skulle få gå hem eftersom han inte suttit på samma tåg i sex timmar (!). Jag ifrågasatte både det första påståendet om kollektivavtalet, samt påpekade att arbetstidslagen anger fem (5) timmar som maximal arbetstid utan rast. Jag påpekade även att det självklart inte spelar någon som helst roll om föraren suttit på ett och samma tåg eller om han kört fem olika tåg, det är den sammanlagda arbetstiden och det faktum att han inte haft någon rast som räknas. BK var vid detta lag mycket upprörd och sa med hög röst att jag hade fel, att kollektivavtalet inte gällde och att om jag hade något att invända mot detta skulle jag vända mig till facket, arbetsledare eller VD:n. BK tänkte inte ta den diskussionen, sa han. Jag blev oerhört frustrerad och arg över denna attityd och sa ilsket att han nog är illa tvungen att ta den, eftersom han inte bara kan påstå något utan att presentera något belägg för det. ”Så mina kunskaper är inget värda?!” skrek BK till mig. Jag sa att jag vet vad som står i kollektivavtalet och att det inte är det som BK säger. Han sa då ”det säger du, ja.” ”Ja, det säger jag. Och du säger något annat. Låt oss därför gå på det som gäller för oss gemensamt, nämligen kollektivavtalet.” BK sa återigen att han inte tänkte diskutera detta och la helt sonika på luren.

Jag ringde då istället till arbetsledaren vid GUP. Jag berättade att vi hade problem med att föraren arbetat mer än sex timmar utan rast och att BK påstod att föraren måste fortsätta arbeta. Jag bad henne försöka prata med BK för att hon skulle kunna förklara vad det är som gäller i fall som detta. När jag rekapitulerade mitt samtal med BK för henne höll hon först med mig om att det är korrekt att arbetet avslutas om man arbetat sex timmar utan rast. Efter en stund började dock även hon påstå att det endast gäller om man suttit på ett och samma tåg i sex timmar. Hon menade att om man bytt tåg och haft paus, så gäller inte regeln om högst sex timmars arbete. Jag förklarade för henne att en paus ingår i arbetstiden och inte ”bryter av” arbetet, det gör endast en rast eller slut för dagen. Så oavsett om han suttit på samma tåg hela tiden eller om han bytt tåg och haft kortare pauser där emellan, så är det viktiga i sammanhanget att han inte haft någon rast på minst 35 minuter under dessa sex timmar. Jag var vid detta laget riktigt irriterad över att kunskapen bland arbetsledande personer var så skrämmande bristfällig, än mer över att en förare i strid med avtalet skulle tvingas arbeta. Jag var dock tvungen att avsluta samtalet eftersom jag skulle ta ett tåg och fortsätta min tjänst efter min rast. Jag sa till arbetsledaren att föraren sitter i mässen och kan nås på telefon där, så hon kunde ringa dit när hon pratat med BK.

Jag erkänner villigt att det inte var helt enkelt att koncentrera sig på körningen efter dessa samtal. Jag var helt enkelt riktigt förbannad på den nonchalans och dåliga attityd jag mötts av, speciellt i det första samtalet med BK.

Jag kunde också konstatera efter att ha hört föraren göra ett anrop på radion, att han fått fortsätta sin tjänst lite senare, trots att han egentligen redan skulle avslutat arbetet för dagen.

Tutf, Gup

I ett liknande fall som det ovan beskrivna, som inträffade två veckor tidigare, fick en förare som krävde avlösning och rast efter att ha kört till ändstation och tillbaka efter en sprucken avlösning, berättat för sig över radion av TLC att den regeln endast gäller vid slut för dagen. Återigen ett helt felaktigt påstående. När ska MTR lära sig, inte bara kollektivavtalets innehåll, men också dess relevans? Det är ett bindande avtal som MTR inte bara kan förkasta efter eget behag.

Dessa två händelser är inga isolerade fenomen, utan bara två exempel på vad som tyvärr blivit allt vanligare det senaste året. Problemen har också märkbart förvärrats ytterligare sedan den 1:a oktober. Med anledning av detta och den allvarliga situation som detta leder till, önskar jag svar på följande:

 • Anser MTR att förare inte ska avsluta arbetet efter att ha arbetat mer än sex timmar utan rast?
 • Vad menar företrädare för MTRs arbetsledning när de säger att ”kollektivavtalet inte gäller”?
 • Var i arbetstidslagen finner MTR stöd för att förare skulle vara tvungna att fortsätta jobba, trots att de redan arbetat mer än sex timmar utan rast?
 • Vilka åtgärder kommer MTR vidta för att garantera att kunskapen om och respekten för gällande kollektivavtal ligger på en acceptabel nivå bland personal i arbetsledande position?

Med förhoppning om ett snart svar.

Vänliga hälsningar

R (tutf, gup)

12 Responses to Systematiska kränkningar av kollektivavtalet

 1. tutf Tub1 skriver:

  Det är dags att vi förare blir tuffare mot tx vid sådana här händelser. Ringa tx och meddela att man jobbat mer än sex timmar utan rast och att man därmed nu går hem för dagen. Punkt!

 2. förbannad skriver:

  Blir så j-a förbannad när jag läser det här. Eller när jag ser andra bli behandlade på det här sättet. Det är ju inte en engångshändelse att stressade arbetsledare beter sig på ett svinaktigt sätt. Dom bara pissar på oss. Ett kok stryk ska de ha. Så att de lär sig att bete sig som folk.
  /tutf

 3. M skriver:

  Mom 10 Förare på tunnelbanan

  1) Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställda ska uppgå till maximalt 8 timmar
  måndag- fredag samt till 7 timmar och 50 minuter lör-, sön- och helgdag. För deltidsanställd personal ska arbetstiden uppgå till maximalt 8 timmar och 48 minuter
  per dag. För deltidsanställd i anställningsgrupp A1 utgör dock den dagliga arbetstiden normalt högst 6 timmar utan rast.
  2) För tjänster som till någon del infaller mellan 01.00 och 04.30 får arbetstiden
  uppgå till maximalt 7 timmar, som tas ut i en följd med en arbetspaus på minst
  30 minuter. Kravet på paus gäller inte ställverkstjänst. Nattjänst, som till största
  delen har arbetstiden förlagd mellan 01.00 och 04.30 ska sluta senast 06.30.
  3) Tjänsterna ska vara sammanhängande med en omloppstid på maximalt 10
  timmar. Lokal överenskommelse kan träffas om avsteg.

  4) Arbetspaus ska omfatta minst 20 minuter. Lokal överenskommelse kan träffas
  om avsteg.

  5) Rast ska vara minst 35 minuter, på blå linje minst 40 minuter (gäller dagtjänster förlagda mellan kl 06.00-23.00) även om paus saknas. Rast ska inte
  överstiga 90 minuter och bör inte överstiga 60 minuter. För förare på tunnelbanan
  gäller att minst 85 % av tjänsterna per paket och dagtyp ska ha rast upp till och
  med 60 minuter, och maximalt 5 % av tjänsterna per paket och dagtyp får ha rast
  överstigande 75 minuter. Lokal överenskommelse kan träffas om avsteg.

  6) Körpass – tid på tåg – får maximalt uppgå till 3 timmar 5 minuter exklusive
  påtider. På blå linje gäller maximalt tre varv exklusive transporttider. För sträcktjänster gäller maximalt 4 timmar exklusive påtider.
  För nattjänster som påbörjats mellan kl 23.00 och 04.30 begränsas körpasset till
  3 timmar 45 minuter om det finns 20 minuters reglertid inlagd i passet.
  Ett körpass avslutas med arbetspaus, rast eller slut för dagen. Lokal överenskommelse kan träffas om avsteg från körpassens längd.

  7) I arbetstiden inräknas och uppförs varje dag på tjänstgöringslistan följande
  tidstillägg:Kollektivavtal för MTR Stockholm AB 14 (64)
  2010-04-01—2012-03-31
  Utgåva 2010-04-01 Redigerad 2010-05-04
  a) Förare tilldelas 15 minuter för tågs iordningsställande och utkörning ur vagnhall. För inkörning och iordningställande efter trafik tilldelas tunneltågförare 10
  minuter och spårvagnsförare 5 minuter.
  b) Vid uttagning av tunneltåg om mer än fyra vagnar (eller mer än en vagn typ
  C20) tilldelas förare 20 minuter.
  Anmärkning: Om någon annan än föraren iordningställer tåget erhåller föraren 5
  minuters anmälningstid.

 4. Muslum skriver:

  Om du nu har tagit all den tid o skrivit detta… Så kunde väl du lagt upp den paragrafen som berättar hur de egentligen ligger till… Mvh/ Muslum

  • Robert skriver:

   Muslum!

   Angående mer än sex timmar på tåg så hittar du det i paragraf 7, moment 2. Sidan 17 i kollektivavtalet.

   Med vänlig hälsning

 5. M skriver:

  Kollegor!
  Ett giltigt kollektivavtal ligger på intranätet TubNet. Skriv ”kollektivavtal” i sökfältet så hittar ni det direkt. För min egen del tänker jag från och med nu börja klippa och klistra därifrån, då det tydligen behövs nu igen.
  Mvh

 6. Omlopparen skriver:

  Jag har själv råkat ut för liknande som detta på mitt jobb (kör tåg). Viktigt är att facket intensivt går ut och informerar, med hjälp av infoblad, kurser, mm, så att medlemmarna dels lär sig exakt vilka regler som gäller, dels känner att dom har fackets stöd.

  Sedan, när en sådan här eller liknande situation uppstår, och man vet att man har rätt (men då måste man verkligen VETA att man har rätt, inte bara tro att man vet), så meddelar man bara arbetsledningen sin situation i så god tid man kan och försöker komma fram till en BRA lösning för BÅDA parter.

  Om arbetsgivaren krånglar och ljuger ihop diverse dåliga ursäkter hänvisar man bara till avtalet och meddelar att ”nu (eller sedan när jag har kört xx) tar jag rast och jag kan fortsätta att köra klockan xx:xx” eller ”nu har jag arbetat färdigt för dagen i och med att xxxxxx och nu går jag hem”. Sedan tar man sin rast eller går hem, så får företaget lösa situationen bäst dom vill.

  Har man rätt så har man stöd i avtalet för sitt agerande och då kan företaget inget göra. Blir man inkallad så tar man med sig en facklig representant som stöd till mötet.

  Jag tror ingen är ute efter att bråka med företaget eller ställa till problem, men samtidigt är vi heller inga maskiner eller slavar, därför måste vi tillsammans visa att vi inte tolererar vad som helst.

  • Robert skriver:

   Det minst sagt pikanta inslaget i rapportens exempel är ju att arbetsledningen hävdade att kollektivavtalet inte gällde (Hur nu det skulle ha gått till att det plötsligt slutat gälla…).Då spelar det liksom ingen roll hur tvärsäker man som anställd är på avtalets lydelse.
   Visst bör man vara säker på vad som står i avtal och regler innan man kräver något. Skulle man ändå ha fel bör man dock inte ens då behöva bli behandlad på det beskrivna sättet.

   Visst har facket en uppgift att informera medlemmarna om vad som gäller, precis som det är bra att arbetskamrater lär av varandra. Vad gäller arbetsgivaren är det dock deras förbannade skyldighet att kunna avtalet och rätta sig efter det, allt annat är orimligt.

   Det stora problemet med dessa händelser är nämligen att man lägger ett oerhört stort ansvar och en stor press på den enskilde anställde, samt att detta utnyttjas av arbetsledningen. Att stå upp för sin sak är något som inte alltid är helt enkelt. Min uppmaning är dock, läs på! Våga hävda din och dina arbetskamraters rätt! Låt inte arbetsledningen stå oemotsagda!

   Stridbara hälsningar

   Robert

 7. tutf Tub1 skriver:

  ”Mom 2 Skyldighet att utföra övertidsarbete
  I den mån trafikbehovet eller arbetets beskaffenhet så kräver, får arbetsledningen beordra arbetstagare att utföra arbete på övertid, såvitt möjligt efter frivillig över-enskommelse. Om arbetstagaren har giltigt skäl att inte utföra övertidsarbete, ska hänsyn tas härtill. Meddelande om övertidsarbete ska lämnas i god tid och om möjligt senast i samband med rast eller den sista pausen under den ordinarie ar-betstiden.
  Vid trafikhändelse eller då avlösning inte sker har förare skyldighet att köra tåget till ändstation och åter till avlösningsplats alternativt vagnhall/uppställningsspår.
  Då övertidsarbete medför att arbetstiden överstiger 6 timmar utan att rast av minsta tillåtna längd kan förläggas, gäller följande:
  1. Om övertidsarbetet utförs före planerad rast: föraren avslutar dagens arbete vid återkomst till avlösningsplats, vagnhall eller uppställningsspår.
  2. Om övertidsarbetet utförs efter rast: Det antal minuter som överstiger 6 tim-mar tillgodoräknas arbetstagaren som kvittningstid. Föraren avslutar arbetsdagen vid återkomst till avlösningsplats, vagnhall eller uppställningsspår. Övertidsersätt-ning utges även för den tid som genererar kvittningstid.
  Vid trafikhändelse som medför att föraren inte når avlösningsplats gäller i första hand att arbetet skall maximeras till 6 timmar. Vid behov får dock arbetet översti-ga 6 timmar men inte överstiga 6 timmar 40 minuter. Om arbetet överstiger 6 timmar gäller följande:
  1. Om övertidsarbetet utförs före planerad rast: föraren avslutar dagens arbete senast när ovanstående tidsgräns nås.
  2. Om övertidsarbetet utförs efter rast: Det antal minuter som överstiger 6 tim-mar tillgodoräknas arbetstagaren som kvittningstid. Föraren avslutar arbetsdagen vid återkomst till avlösningsplats, vagnhall eller uppställningsspår. Övertidsersätt-ning utges även för den tid som genererar kvittningstid.”

  Ovanstående ur kollektivavtalet, paragraf 17, moment 2. Förstår inte varför det skall bli problem? Tycker det är väldigt tydligt skrivet.

 8. Bosse skriver:

  Fy fan, sätt åt överheten! De tror de kan behandla oss arbetare som skit! Tillsammans är vi starka, vi måste stå på oss! Ta ingen skit!

 9. Hossein Alvik skriver:

  Som det ser ut det finns två olika kollektivavtal en special som MTR har under bordet och en annan som vi och alla andra har .eller?????????

 10. eb skriver:

  Skönt att man lämnade SL 1996 och gick vidare,efter sossarnas konkurrensutsättning i början av 90-talet har arbetsvillkoren gått ner i källaren. SL var ett hyggligt företag att jobbba på för 20 år sedan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: